30 november 2023

Trends en ontwikkelingen in transport en logistiek

trends en ontwikkelingen transport en logistiek

In een tijdperk van voortdurende verandering is het essentieel om op de hoogte te blijven van de laatste trends en ontwikkelingen, vooral in de dynamische wereld van transport en logistiek. Deze sector ondergaat voortdurend transformaties die niet alleen de efficiëntie vergroten, maar ook de manier waarop goederen en diensten worden geleverd vormgeven. Wil jij meer weten over hoe je een transportbedrijf opricht? Lees het hier. Dit artikel zal stilstaan bij de trends en ontwikkelingen in transport en logistiek.

Waarom is de voortdurende ontwikkeling in transport en logistiek van belang?

Blijvende ontwikkeling in de transport en logistiek is van groot belang om verschillende redenen:

  • Door voortdurende ontwikkelingen kunnen transport- en logistieke processen efficiënter worden ingericht. Dit leidt tot tijdsbesparing, lagere kosten en een optimalere inzet van middelen.
  • Blijvende ontwikkeling stelt de sector in staat om duurzamere praktijken te implementeren.
  • De transport- en logistieke sector profiteert van voortdurende technologische vooruitgang, zoals automatisering, het Internet of Things (IoT) en kunstmatige intelligentie. Deze technologieën kunnen leiden tot verbeteringen in tracking, monitoring, voorraadbeheer en veiligheid.

Door voortdurend in te spelen op veranderende behoeften en verwachtingen van klanten kan de sector de klanttevredenheid verhogen. Snellere leveringen, real-time tracking en betere communicatie zijn enkele van de voordelen die hieruit voortkomen. Ben jij op zoek naar iemand die dit binnen jouw bedrijf weet te regelen en op de hoogte is van alle ontwikkelingen en trends? Huur dan een externe vervoersmanager in.

trends logistiek

Vijf trends in de logistiek

De trends en ontwikkelingen in verschillende soorten transport en logistiek weerspiegelen de dynamiek en uitdagingen van de moderne logistieke sector, waarin technologische innovatie, duurzaamheid en aanpassingsvermogen centraal staan. Hieronder volgen vijf logistieke trends, die steeds meer aan belang winnen.

Supply chain is flexibeler

Een van de opvallende ontwikkelingen in de hedendaagse bedrijfsvoering is de toegenomen flexibiliteit van de supplychain. Deze flexibiliteit is cruciaal geworden om snel te kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden en klantbehoeften. Deze flexibiliteit wordt vooral bewerkstelligd door technologische vooruitgang, omnichannel distributie en data-analyses.

Supply chain is meer zichtbaar

De logistieke sector ondergaat een digitale revolutie, waarbij technologieën zoals de Internet of Things (IoT) en cloud computing de manier waarop bedrijven hun supply chain beheren, transformeren. Deze digitalisering leidt tot meer transparantie, betere traceerbaarheid van goederen en uiteindelijk een verhoogde klanttevredenheid. Bedrijven die deze trend omarmen, kunnen profiteren van efficiëntere processen en betere besluitvorming. Blockchain-technologie belooft transparantie en veiligheid in de supply chain. Met onveranderlijke, gedecentraliseerde grootboeken kunnen bedrijven de herkomst van producten volgen en fraude verminderen. Dit draagt niet alleen bij aan de integriteit van de supply chain, maar versterkt ook het vertrouwen tussen alle betrokken partijen.

Automatisering

De logistieke sector ondergaat een digitale transformatie met toenemende automatisering en digitalisering van processen. Dit omvat het gebruik van geavanceerde software voor voorraadbeheer, transportplanning en tracking. Daarnaast winnen technologieën zoals blockchain en het Internet of Things (IoT) terrein om de zichtbaarheid van goederenstromen te vergroten en processen verder te optimaliseren.

Minimalisatie vervuiling van milieu

Duurzaamheid staat hoog op de agenda in de transport- en logistieke sector. Bedrijven streven naar groenere alternatieven, zoals elektrische vrachtwagens en gebruik van hernieuwbare energie. Deze focus op duurzaamheid is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor het imago van bedrijven, aangezien consumenten steeds milieubewuster worden.

Toename vraag naar personeel door e-commerce

Met de groei van e-commerce is de logistieke sector geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Het efficiënt afhandelen van grote hoeveelheden kleine zendingen, vooral in de zogenoemde 'last mile', is een cruciale overweging geworden. Innovatieve oplossingen, zoals samenwerkingen met lokale leveranciers en gebruik van geavanceerde routeplanningssystemen, zijn essentieel om aan de eisen van e-commerce te voldoen. Bovendien groeit de vraag naar bezorg- en verzenddiensten, waardoor de vraag naar arbeidskrachten ook toeneemt.

transport trends

5 Trends in transport

Ook de transportwereld staat niet stil. Er zijn een aantal opvallen transport trends gaande, die deze sector volledig zal veranderen.

Minder uitstoot

Een belangrijke trend in de transportsector is de verschuiving naar duurzamere vervoerswijzen, met name elektrificatie van voertuigen, aangezien de Nederlandse overheid de stikstof-uitstoot drastisch wil terugdringen. Elektrische auto’s en elektrische vrachtwagens winnen aan populariteit, gedreven door strengere milieunormen en het streven naar verminderde uitstoot van broeikasgassen. Lees in dit artikel meer over welke vrachtauto’s op dit moment het straatbeeld kleuren.

Nieuwe planningsmethoden

Binnen de transportsector zijn er verschillende nieuwe planningsmethoden die worden toegepast om efficiënter, flexibeler en duurzamer te opereren. Denk hierbij aan planningsmethoden als real-time dynamische planning, predictive analytics en collaboratieve planning.

Slimme verkeerslichten

Binnen de transportsector is een opvallende trend de implementatie van intelligente verkeersregelinstallaties. Deze geavanceerde systemen maken gebruik van technologie en data om verkeersstromen te optimaliseren en de verkeersdoorstroming te verbeteren. De mobiele applicatie Flitsmeister speelt hier bijvoorbeeld mooi op in.

Groei grote bedrijven

Steeds vaker fuseren grote transportbedrijven ook, zoals in 2020 met de fusie van Peter Appel en Simon Loos. Dit houdt in dat de beide netwerken gecombineerd worden en de bedrijven nu profiteren van de know how van elkaar. Kleinere transportbedrijven zullen daarom steeds meer als onderaannemer aan de slag gaan.

Werken als chauffeur moeilijk

Chauffeurs moeten steeds meer leren steviger in hun schoenen te staan, omdat het respect van klanten en medeweggebruikers vaak tot een minimum gedaald is. Bovendien worden met alle overige ontwikkelingen de boordcomputers steeds lastiger, waardoor een chauffeur echt met zijn tijd mee moet groeien.

Terug naar nieuwsoverzicht