20 juni 2024

Wat is intermodaal transport?

wat is intermodaal transport

Intermodaal transport is een term die steeds vaker opduikt in de logistieke wereld, maar wat is het? In essentie verwijst intermodaal transport naar het gebruik van meerdere transportmiddelen om goederen van de ene locatie naar de andere te vervoeren. Deze methode combineert de voordelen van verschillende transportmodi, zoals de flexibiliteit van wegtransport en de efficiëntie van spoor- of zeevervoer, om zo een naadloze en vaak kostenefficiënte logistieke oplossing te bieden. In deze blog leren we je meer over intermodaal transport: de betekenis, de voor- en nadelen en de verschillende laadeenheden.

Wat is intermodaal transport?

Intermodaal transport is een manier van goederenvervoer, waarbij containers met goederen via verschillende transportwijzen vervoerd worden, zoals per schip of over het spoor. De goederen zelf worden niet behandeld bij de wisseling van transportmethode. Per transportwijze is een aparte vervoerder de verantwoordelijke. Er zijn dus meerdere contracten binnen een order. Intermodaal goederenvervoer vindt zijn oorsprong in de achttiende eeuw, toen de Britten kolen in containers via het spoor en het water wisten te verschepen. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw wordt intermodaal transport geprefereerd en is het de populairste methode voor zeevracht.

Verschil tussen intermodaal en multimodaal transport

Multimodaal transport verschilt van intermodaal vervoer in het volgende. Bij multimodaal transport worden er meerdere modaliteiten ingezet om de hele route te voltooien. Bij multimodaal transport heeft slechts één vervoerder de verantwoording over de hele route die afgelegd wordt. Zo is de verantwoordelijkheid een centraal punt en is er slechts één contract nodig. Het biedt echter weinig flexibiliteit en er wordt gerekend met vaste tarieven.

intermodaal transport

Voordelen intermodaal transport

Intermodaal vervoer biedt tal van voordelen die het aantrekkelijk maken voor bedrijven die op zoek zijn naar efficiënte en duurzame logistieke oplossingen:

  • Flexibiliteit
  • Gegarandeerd de snelste service
  • Relatief lage kosten
  • Verhoogde veiligheid van producten
  • Relatief ecologisch verantwoorde keuze

En de nadelen van intermodaal goederenvervoer?

Er zitten ook een aantal nadelen aan intermodaal transport verbonden. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van meerdere transportmiddelen, waardoor je een groter risico loopt op een niet-tijdige levering. Bovendien kan de levering vertraging oplopen onderweg. Een spoorweg loopt bijvoorbeeld niet tot aan de deur. Er zijn kortom weinig mogelijkheden voor een directe route naar de eindbestemming.

intermodaal transport via trein

De verschillende laadeenheden bij intermodaal vervoer

Intermodaal transport kan in verschillende vormen voorkomen. Hierbij kan ook een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende vormen van laadeenheden. Zo kun je te maken krijgen met opleggers, zeecontainers of wissellaadbakken.

Opleggers

Opleggers zie je het meest op de weg. Opleggers worden gecombineerd met vrachtauto’s en een chauffeur. Dit noem je begeleid vervoer. Er is bij opleggers ook nog onbegeleid vervoer. Dat is, wanneer goederen alleen in een oplegger vervoerd worden zonder vrachtwagen en chauffeur. Deze opleggers worden op speciale spoorwagens gezet om via de trein te vervoeren.

Zeecontainers

Zeecontainers zijn containers die vervoerd worden op containerschepen. Deze containers moeten voldoen aan speciale eisen en worden hierna CSC-gecertificeerd. Zeecontainers hebben verschillende breedtes en lengtes.

Wissellaadbakken

Wissellaadbakken zijn eigenlijk zeecontainers met een afwijkende maat. Er wordt hierbij afgeweken van de ISO-norm. De grotere binnenmaten zorgen ervoor dat er effectiever geladen kan worden. Bovendien hebben deze speciale bakken een verschil in verlading: bovenaf met de kraan, onderaf met de kraan en zijbelading.

Terug naar nieuwsoverzicht