Transport is een essentieel onderdeel van onze moderne samenleving, waarbij goederen en mensen over de hele wereld worden verplaatst. Er bestaan verschillende methoden van transport, elk met zijn eigen unieke kenmerken en toepassingen. In dit artikel zullen we de diverse soorten transport verkennen en hun belang in onze samenleving bespreken.

Hoe kies je uit de verschillende soorten transport de beste manier?

Er zijn verschillende manieren van vervoer mogelijk, maar hoe kies je nu wat jouw ideale transportmodus is? Let om die vraag te kunnen beantwoorden op de volgende aspecten:

Maritiem transport

Maritiem vervoer, waaronder zeetransport, is al eeuwenlang een van de belangrijkste schakels in de internationale transportwereld. Bovendien is het zeetransport aan flinke ontwikkelingen onderhevig. Er komen steeds meer slimme en schone schepen op de wateren terecht. Verschillende soorten schepen, waaronder containerschepen, tankers en bulkcarriers, worden gebruikt in zee- en watertransport. Havens fungeren als knooppunten waar goederen worden geladen, gelost en opgeslagen.

Binnenvaart

Binnenvaart verwijst naar het vervoer van goederen en passagiers over binnenwateren zoals rivieren, kanalen en meren. Deze vorm van transport maakt gebruik van speciaal ontworpen schepen die geschikt zijn voor het navigeren door binnenwateren. Binnenvaartschepen variëren in grootte en type, van kleine vrachtschepen tot grote tankers en passagiersschepen. Binnenvaart biedt een kosteneffectieve en milieuvriendelijke manier om goederen te vervoeren, vooral voor bulkgoederen en zware ladingen. Het speelt een belangrijke rol in het transportnetwerk, waarbij grote zeehavens als Rotterdam en Antwerpen verbonden worden met het binnenland.

Spoortransport

Een manier om goederen te transporteren via het land is per trein. Treinen vormen een energiezuinige manier om grote hoeveelheden producten in een keer op energiezuinige wijze te transporteren. Om deze redenen is spoortransport ook goedkoper dan bijvoorbeeld wegtransport. Het nadeel van spoortransport is wel dat treinen de goederen niet van deur tot deur kunnen brengen, waardoor een combinatie met wegtransport veelal nog nodig is.

Wegtransport

De naam zegt het al, maar wegtransport is al het transport dat over de weg plaatsvindt in bijvoorbeeld vrachtwagens. Het grote voordeel van transport over de weg is dat elke locatie bereikt kan worden, iets wat in de scheepvaart en spoortransport niet altijd mogelijk is. Daarom wordt wegtransport vaak gecombineerd met andere transportvormen. Het grote nadeel van deze transportmodus is dat het vaak een vervuilende manier en dure wijze van transport is.

Koeriersdiensten

Koerierdiensten en postbedrijven zorgen ervoor dat het transport van pakketten en zendingen binnen een bepaald tijdsbestek plaatsvindt. Een koeriersbedrijf heeft als voordeel dat het niet aan de eisen zoals vakbekwaamheid hoeft te voldoen. Het laadvermogen moet dan wel onder de 500 kilogram blijven. De kosten van deze diensten zijn dan ook afhankelijk van de aard van je goederen, het gewicht, bestemming en tijd waarin bezorgd moet worden.

Luchttransport

Goederen kunnen ook met goederenvliegtuigen, of zelfs helicopters door het luchtruim vervoerd worden. Deze soorten van transport zijn duurder dan zeevervoer, maar ook vlugger. Doordat vliegtuigen nog een flinke bron vormen van milieuonvriendelijke uitstoot, is het echter niet logisch dat het luchttransport een rendabele wijze wordt om goederen te transporteren over de wereld. Het luchttransport kan namelijk niet goed meegaan met de trends en ontwikkelingen in de transportwereld.

Intermodaal goederenvervoer

Om optimaal de verschillende wijzen van transport te combineren is intermodaal goederenvervoer erg populair tegenwoordig. Intermodaal goederenvervoer is een transportmethode waarbij verschillende vormen van transport worden gecombineerd om goederen van het ene punt naar het andere te verplaatsen. Deze methode maakt gebruik van een combinatie van bijvoorbeeld vrachtwagens, treinen, schepen en vliegtuigen, waarbij de goederen tijdens het transport worden overgeladen van het ene voertuig naar het andere. Het doel van intermodaal goederenvervoer is om de efficiëntie te verhogen en kosten te verlagen door gebruik te maken van de sterke punten van elk type transportmiddel.

Pijpleiding transport

In geringe mate vindt er zelfs transport plaats via pijpleidingen. Denk bijvoorbeeld aan het transport van vloeistoffen en gas, zoals olie, water of aardgas. Pijpleidingen worden gebruikt voor het transporteren van grote hoeveelheden van deze materialen over lange afstanden, zowel ondergronds als bovengronds. Deze vorm van transport is efficiënt, veilig en milieuvriendelijk, omdat het geen gebruik maakt van weg-, spoor- of luchtverkeer en geen schadelijke emissies produceert tijdens het transport. Transport via pijpleidingen speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol in de energie-industrie voor het transporteren van olie en gas van productielocaties naar raffinaderijen en eindgebruikers.

In een tijdperk van voortdurende verandering is het essentieel om op de hoogte te blijven van de laatste trends en ontwikkelingen, vooral in de dynamische wereld van transport en logistiek. Deze sector ondergaat voortdurend transformaties die niet alleen de efficiëntie vergroten, maar ook de manier waarop goederen en diensten worden geleverd vormgeven. Wil jij meer weten over hoe je een transportbedrijf opricht? Lees het hier. Dit artikel zal stilstaan bij de trends en ontwikkelingen in transport en logistiek.

Waarom is de voortdurende ontwikkeling in transport en logistiek van belang?

Blijvende ontwikkeling in de transport en logistiek is van groot belang om verschillende redenen:

Door voortdurend in te spelen op veranderende behoeften en verwachtingen van klanten kan de sector de klanttevredenheid verhogen. Snellere leveringen, real-time tracking en betere communicatie zijn enkele van de voordelen die hieruit voortkomen. Ben jij op zoek naar iemand die dit binnen jouw bedrijf weet te regelen en op de hoogte is van alle ontwikkelingen en trends? Huur dan een externe vervoersmanager in.

trends logistiek

Vijf trends in de logistiek

De trends en ontwikkelingen in verschillende soorten transport en logistiek weerspiegelen de dynamiek en uitdagingen van de moderne logistieke sector, waarin technologische innovatie, duurzaamheid en aanpassingsvermogen centraal staan. Hieronder volgen vijf logistieke trends, die steeds meer aan belang winnen.

Supply chain is flexibeler

Een van de opvallende ontwikkelingen in de hedendaagse bedrijfsvoering is de toegenomen flexibiliteit van de supplychain. Deze flexibiliteit is cruciaal geworden om snel te kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden en klantbehoeften. Deze flexibiliteit wordt vooral bewerkstelligd door technologische vooruitgang, omnichannel distributie en data-analyses.

Supply chain is meer zichtbaar

De logistieke sector ondergaat een digitale revolutie, waarbij technologieën zoals de Internet of Things (IoT) en cloud computing de manier waarop bedrijven hun supply chain beheren, transformeren. Deze digitalisering leidt tot meer transparantie, betere traceerbaarheid van goederen en uiteindelijk een verhoogde klanttevredenheid. Bedrijven die deze trend omarmen, kunnen profiteren van efficiëntere processen en betere besluitvorming. Blockchain-technologie belooft transparantie en veiligheid in de supply chain. Met onveranderlijke, gedecentraliseerde grootboeken kunnen bedrijven de herkomst van producten volgen en fraude verminderen. Dit draagt niet alleen bij aan de integriteit van de supply chain, maar versterkt ook het vertrouwen tussen alle betrokken partijen.

Automatisering

De logistieke sector ondergaat een digitale transformatie met toenemende automatisering en digitalisering van processen. Dit omvat het gebruik van geavanceerde software voor voorraadbeheer, transportplanning en tracking. Daarnaast winnen technologieën zoals blockchain en het Internet of Things (IoT) terrein om de zichtbaarheid van goederenstromen te vergroten en processen verder te optimaliseren.

Minimalisatie vervuiling van milieu

Duurzaamheid staat hoog op de agenda in de transport- en logistieke sector. Bedrijven streven naar groenere alternatieven, zoals elektrische vrachtwagens en gebruik van hernieuwbare energie. Deze focus op duurzaamheid is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor het imago van bedrijven, aangezien consumenten steeds milieubewuster worden.

Toename vraag naar personeel door e-commerce

Met de groei van e-commerce is de logistieke sector geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Het efficiënt afhandelen van grote hoeveelheden kleine zendingen, vooral in de zogenoemde 'last mile', is een cruciale overweging geworden. Innovatieve oplossingen, zoals samenwerkingen met lokale leveranciers en gebruik van geavanceerde routeplanningssystemen, zijn essentieel om aan de eisen van e-commerce te voldoen. Bovendien groeit de vraag naar bezorg- en verzenddiensten, waardoor de vraag naar arbeidskrachten ook toeneemt.

transport trends

5 Trends in transport

Ook de transportwereld staat niet stil. Er zijn een aantal opvallen transport trends gaande, die deze sector volledig zal veranderen.

Minder uitstoot

Een belangrijke trend in de transportsector is de verschuiving naar duurzamere vervoerswijzen, met name elektrificatie van voertuigen, aangezien de Nederlandse overheid de stikstof-uitstoot drastisch wil terugdringen. Elektrische auto’s en elektrische vrachtwagens winnen aan populariteit, gedreven door strengere milieunormen en het streven naar verminderde uitstoot van broeikasgassen. Lees in dit artikel meer over welke vrachtauto’s op dit moment het straatbeeld kleuren.

Nieuwe planningsmethoden

Binnen de transportsector zijn er verschillende nieuwe planningsmethoden die worden toegepast om efficiënter, flexibeler en duurzamer te opereren. Denk hierbij aan planningsmethoden als real-time dynamische planning, predictive analytics en collaboratieve planning.

Slimme verkeerslichten

Binnen de transportsector is een opvallende trend de implementatie van intelligente verkeersregelinstallaties. Deze geavanceerde systemen maken gebruik van technologie en data om verkeersstromen te optimaliseren en de verkeersdoorstroming te verbeteren. De mobiele applicatie Flitsmeister speelt hier bijvoorbeeld mooi op in.

Groei grote bedrijven

Steeds vaker fuseren grote transportbedrijven ook, zoals in 2020 met de fusie van Peter Appel en Simon Loos. Dit houdt in dat de beide netwerken gecombineerd worden en de bedrijven nu profiteren van de know how van elkaar. Kleinere transportbedrijven zullen daarom steeds meer als onderaannemer aan de slag gaan.

Werken als chauffeur moeilijk

Chauffeurs moeten steeds meer leren steviger in hun schoenen te staan, omdat het respect van klanten en medeweggebruikers vaak tot een minimum gedaald is. Bovendien worden met alle overige ontwikkelingen de boordcomputers steeds lastiger, waardoor een chauffeur echt met zijn tijd mee moet groeien.

De transportindustrie in Nederland biedt tal van kansen voor ondernemers die hun eigen transportbedrijf willen starten. Het opzetten van een transportbedrijf kan een spannende onderneming zijn, want het vereist de juiste planning en uitvoering. Deze blog zal je op weg helpen door te kijken naar hoe jij je eigen transport bedrijf kunt beginnen.

Twee soorten transport

Je kunt als ondernemer in dienst zijn van een derde partij en voor die organisatie de goederen transporteren van A naar B. Dit staat bekend als het beroepsgoederenvervoer. Start je jouw transportbedrijf in deze branche, dan moet je bij de NIWO een Eurovergunning aanvragen bij een wagen met een laadvermogen zwaarder dan 500 kilogram. Onze tip: regel een externe vervoersmanager, die je helpt met deze aanvraag. Klik op de link om een externe vervoersmanager te vinden.

Wanneer je een bedrijf gaat starten en daarvoor zelf het vervoer van eigen goederen regelt, heb je geen vergunningplicht. Je hoeft je kortom niet te registreren, maar je moet wel kunnen aantonen dat het om eigen vervoer gaat.

eigen transportbedrijf starten

Wat heb je nodig om een transport bedrijf te beginnen?

Een van de eerste stappen bij het opzetten van een transportbedrijf is het kiezen van het juiste voertuig. Dit hangt sterk af van het type transport dat je wilt aanbieden. Voor koeriersdiensten kan een bestelwagen voldoende zijn, terwijl bij goederentransport een vrachtwagen beter is. Lees hier meer over de verschillende soorten vrachtauto’s, die er zijn.

Een tweede vereiste zijn de geschikte diploma’s. Wanneer je een transport bedrijf wilt beginnen, moet je het vakdiploma Ondernemer Beroepsgoederenvervoer over de weg hebben. Je doet hierbij examen in zes modules en het CBR neemt deze examens af. Dit diploma heb je ook nodig voor de aanvraag van je NIWO-vergunning.

Eurovergunning

Een NIWO-vergunning, ook bekend als de Eurovergunning, is een vergunning die nodig is voor Nederlandse transportbedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg. De NIWO-vergunning wordt uitgegeven door de NIWO, die verantwoordelijk is voor het toezicht op en de regelgeving van transportbedrijven in Nederland. Het doel van deze vergunning is om ervoor te zorgen dat transportbedrijven voldoen aan wettelijke eisen en normen met betrekking tot transportveiligheid, eerlijke concurrentie, en de naleving van arbeidsomstandigheden. Om in aanmerking te komen voor een NIWO-vergunning, moeten transportbedrijven voldoen aan bepaalde criteria en voorwaarden:

Wil je jouw NIWO-vergunning snel geregeld hebben? Klik dan op deze link.

transportbedrijf starten

Hoe moet je een transportbedrijf starten?

Als je een transport bedrijf wil beginnen, kun je de volgende stappen ondernemen om succesvol van de grond te komen met je organisatie:

Kosten om eigen transportbedrijf te starten

Om aan de kredietwaardigheidseis te voldoen, moet je minstens €9.000 aan eigen vermogen hebben. Dit geldt alleen voor je eerste voertuig. Voor elk voertuig hierna heb je een extra €5.000 nodig. Om aan de overige eisen te voldoen, heb je de volgende zaken nodig:

Voor het beginnen van een transport bedrijf is het belangrijk dat je op de hoogte bent van alle trends en ontwikkelingen. Wil je meer weten over de trends en ontwikkelingen binnen de transport en logistiek? Lees dan deze blog!

Vrachtwagens zijn een onmisbare schakel in het moderne transportwezen. Ze vormen de ruggengraat van goederenvervoer over de weg en spelen een cruciale rol bij het leveren van diverse producten, van levensmiddelen tot industriële materialen. Externe vervoersactiviteiten worden geregeld door een externe vervoersmanager. Lees hier meer over wat een externe vervoersmanager is. In dit artikel gaan we dieper in op de bekendste soorten vrachtwagens op de Nederlandse wegen.

Verschillen in uiterlijk bij de verschillende soorten vrachtwagens

Wanneer je vrachtauto’s op de weg ziet rijden, zul je zien dat hoewel de vrachtwagens op elkaar lijken er toch wat verschillen zitten in het uiterlijk van de voertuigen. Er rijden in Europa bijvoorbeeld vooral veel frontstuur vrachtwagens, waarbij de cabine zich boven de motor bevindt. In Noord-Amerika rijden ze vaak met de torpedofront vrachtauto’s. Hierbij heeft de vrachtwagen een langere snuit, waarbij de motor in de snuit zit. Achter de neus bevindt zich pas de cabine. Houd er rekening mee dat je, wanneer je zelf een vrachtwagen gaat besturen op de Europese weg, een NIWO vergunning nodig hebt. Vraag deze hier aan. Wil je meer weten over deze vergunning? Koop dan dit informatiepakket.

soorten vrachtwagens: torpedofront

Vrachtwagen soorten: Trekkers en bakwagens

Een trekker is eigenlijk het onderdeel van de vrachtwagen dat de oplegger (trailer) over de weg heen vervoerd. De trekker bestaat uit de cabine en het stuk, waar de oplegger aan bevestigd wordt. Deze vrachtwagen soorten bestaan dus uit twee delen: de trekker en de trailer. Hierin verschilt dit type vrachtwagen van de bakwagen, die uit een geheel bestaat. De bakwagen bestaat bijvoorbeeld uit drie assen en zes wielen, waarbij een as aangedreven wordt.

Containervrachtwagens

Containervrachtwagens zijn vrachtwagens, die containers met bulkgoederen vervoeren. De grootte van de container kan variëren van 35 tot 60 m³. De containers zijn vervaardigd uit aluminium en zijn hierdoor relatief licht in gewicht. Sommige containers zijn ook van staal.

Mixer vrachtauto’s

Mixer vrachtwagens, ook wel betonmixers genoemd, zijn speciale soorten vrachtwagens die worden gebruikt voor het vervoeren en mengen van vers beton. Hiermee kunnen bouwprojecten ter plaatse van beton worden voorzien. Het meest opvallende kenmerk van een mixer vrachtwagen is de grote draaiende trommel op de achterkant van het voertuig. Deze trommel is ontworpen om beton te mengen en te behouden, terwijl het wordt getransporteerd naar de bouwplaats.

soorten vrachtwagens: de betonmixer

Kippers

Kippers oftewel de kiepvrachtwagens behoren tot de type vrachtwagens, die veel in de bouw ingezet worden. Bij deze vrachtwagens staat er een open laadbak op de achterzijde van de vrachtauto. In deze laadbak worden zaken als afval, puin of zand/grind materiaal vervoerd. Bij het lossen van de laadbak wordt met hydrologische druk de laadbak omhoog en achterover gekanteld, waardoor de lading eruit kan glijden.

Vrachtwagens met kraan

Vrachtwagens met kraan zijn vrachtwagens die zijn uitgerust met een hijskraan. Deze speciale voertuigen worden gebruikt voor het hijsen en verplaatsen van zware lasten op bouwplaatsen, in logistieke operaties en in andere situaties waar hijs- en hefwerk vereist is. Denk bijvoorbeeld aan de vrachtwagens van afvalverwerkers, die gemeenschappelijke afvalcontainers uit de grond omhoog takelen.

Verschillende soorten transport vrachtwagens

De distributievrachtwagens rijden het meest op de openbare weg en hebben als functie de transport van allerhande goederen ter bevoorrading van de detailhandel, horeca en industrie.

Veewagens

Veewagens zijn speciale vrachtwagens die worden gebruikt voor het vervoeren van levende dieren, zoals vee, pluimvee en andere dieren. Deze wagens zijn ontworpen om de dieren veilig en comfortabel te transporteren van de ene locatie naar de andere, zoals van boerderijen naar slachthuizen, markten of andere bestemmingen.

Tankwagens

De tankwagens vallen onder de verschillende soorten transport vrachtwagens. Een tankvrachtwagen heeft iets weg van de containervrachtauto, maar de tanks vervoeren gevaarlijke vloeistoffen of gas. Bij het lossen worden deze stoffen uit de tank gepompt. Een tankwagen moet hierdoor aan strenge eisen voldoen. Ze moeten bijvoorbeeld goed thermisch geïsoleerd zijn. Tankwagens bestaan uit een trekker en een tankoplegger.

soorten vrachtwagens: de tankwagen

Tautliners

Tautliners zijn speciale vrachtwagenopleggers die worden gebruikt voor het vervoeren van allerlei soorten goederen. Ze zijn ontworpen om flexibiliteit te bieden bij het laden en lossen, terwijl de lading beschermd blijft tegen weersinvloeden en nieuwsgierige blikken. Het meest opvallende kenmerk van een tautliner is het schuifzeil dat aan beide zijden van de trailer is bevestigd. Dit zeil kan soepel worden geopend en gesloten, waardoor de zijkanten van de trailer toegankelijk zijn voor laden en lossen.

LZV

Binnen Nederland mogen vrachtwagens een maximaal gewicht hebben van vijftig ton. De lengte van het voertuig mag een lengte van 18.75 meter hebben. De langere en zwaardere vrachtwagencombinaties (LZV) mogen een maximaal gewicht hebben van zestig ton en een lengte van iets meer dan 25 meter. Deze vrachtwagens mogen wel alleen maar over bepaalde wegen rijden en deze vrachtwagens mogen alleen van industriegebied naar industriegebied rijden. Ben je van plan om een eigen transportbedrijf te beginnen? Lees dan hier wat daar allemaal bij komt kijken.